Officersutbildningen oroar försvarsministern

1:59 min

Antalet nyutexaminerade från officersutbildningen täcker inte behoven. För att lösa detta vill försvarsminister Peter Hultqvist bland annat återinföra värnplikten.

I eftermiddag träffas de partier som står bakom försvarsbeslutet för att diskutera försvarets behov de närmaste åren. Försvarsminister Peter Hultqvist är oroad över att för få går ut från officersutbildningen. Det är en av frågorna som han kommer ta upp, liksom behovet av att återinföra värnplikten.

– Det är inte bra och här måste vi upp i nivåer. Det kan vara så att ett införande av ett värnpliktssystem som kompletterar det nuvarande professionella systemet kan skapa en breddad rekryteringsbas också för officersyrken, säger Peter Hultqvist.

Nya siffror från försvarsmakten – som Hultqvist hänvisar till – visar att varje årskull som nu går officersutbildningen är för liten jämfört med behoven.

De som gjort den frivilliga militära grundutbildningen har helt enkelt inte räckt till som bas för rekryteringen av officerare.

I höstas föreslog en utredning återinförd värnplikt bland annat för att säkra att tillräckligt många går officersutbildningen.

Men utredningen trodde dessutom att det behövs nya, snabbare officersutbildningar för exempelvis soldater och gruppbefäl som redan är inne i försvarsmakten. Något Peter Hultqvist håller öppet för.

Klart är att han vill förankra ett kommande regeringsbeslut om återinförd värnplikt i försvarsgruppen där moderaterna, kristdemokraterna, centern och miljöpartiet ingår.

– Det är viktigt att vi redan nu tar upp diskussionen om hur vi får ett robustare personalförsörjningssystem för det handlar i förlängningen om hur vi ska ha plattform för att öka den militära förmågan. För fulla och övade förband är normsättande också för olika typer av investeringar, övningsplanering och annat vi ska göra inom Försvarsmakten, säger Peter Hultqvist.

Värnpliktiga som fyller ut hålen på förbanden behövs alltså för att ny utrustning och nya förmågor ska kunna införas i försvaret, enligt Peter Hultqvist.

Den mest brännande frågan när försvarsgruppen träffas i dag är också ekonomin där oppositionen krävt mer pengar för att stärka försvaret och den diskussionen går inte att undvika, enligt Hultqvist.

– Jag tror att ekonomifrågorna kommer upp med omedelbar verkan. Mitt perspektiv på det är att man måste sätta den militära förmågan och utgå från vad det är för åtgärder som ska vidtas för att öka den militära förmågan.