Självmord på spår ska halveras

1:55 min

Tre av fyra dödsfall vid spårbunden trafik är självmord. Med fler hinder ska antalet fall halveras.

Antalet självmord i våra trafikmiljöer ska ned. Och Trafikverket arbetar med att halvera antalet självmord utmed spårbunden trafik, som järnväg och tunnelbana, på tre år. Anna-Lena Andersson är sakkunnig på Trafikverket och arbetar med självmordsprevention.

– Trafikverket har satt upp väldigt mycket stängsel och bullerplank och annat den senaste tiden. Man jobbar också med värmekameror och kameraövervakning och vi har sett vissa effekter under året, och det är att antalet omkomna på järnväg har gått ned.

Under 2016 omkom 89 personer utmed svenska järnvägar. Detta enligt Transportstyrelsens preliminära rapport om trafiksäkerheten i Sverige som presenterades i början för två veckor sedan. Exakt hur många av dessa fall som var självmord är ännu inte klarlagt. 

Men under de senaste sju åren har i snitt 100 självmord begåtts varje år vid spårbunden trafik. Dit räknas järnväg som tunnelbana. Och Trafikverket arbetar nu med att få ned den siffran till max 55 fall per år till år 2020.

Kenneth Svensson är sakkunnig på trafikverket och arbetar med olycksförebyggande arbete och nya tekniska lösningar för att förhindra och försvåra att folk förolyckas i trafikmiljöer.

– Det är ett problem att personer tar sig in, och att personer skadas och dödas i järnvägssystemet.

– Det är också ett arbetsmiljöproblem för lokförare och dessutom så medför det stora förseningar för trafikanter så det är ett stort samhällsproblem.

På tre år har Trafikverket satt upp 42 mil stängsel utmed de särskilt utsatta spårområden. Detta för att förhindra och försvåra möjligheterna att ta sig ut på spåren.

I år ska ytterligare 33 mil av järnvägen stängslas in. Dessutom investeras i fler värmekameror som övervakas direkt på landets larmcentraler.

Ytterligare en insats som nu ska påbörjas på fem platser runt om i Sverige är att prova en ny teknik som ska göra det fysiskt omöjligt att ta sig ut på rälsen.

– Vi lägger nu ut ett slags gummipaneler som man har format som små pyramider. De är sexton centimeter höga och de är svåra att gå på helt enkelt. Och det förhindrar att personer tar sig in i spårområdet på olämpliga ställen.

- Och vi vet utifrån suicidproblematik att gör man det komplicerat att nyttja en metod för att ta sitt liv så minskar antalet självmord totalt. 

Nya satsningar vid den befintliga spårvägen kostar Trafikverket drygt 1,5 miljarder kronor. Anna-Lena Andersson anser att att olycks- och självmordsprevention måste finnas med redan när framtidens nya trafikmiljöer planeras.

– När vi bygger nya vägar, järnvägar och broar så ska vi konstruera dem på ett sådant sätt att vi ska förhindra helt, att självmord kan inträffa.