Dom

Varken ja eller nej till fiskodling i Storsjön

Mark- och miljödomstolen säger varken ja eller nej till planerna på storskalig fiskodling i Storsjön, vid Vejmon väster utanför Rödön, i den dom som kom på onsdagen.

Domstolen upphäver visserligen det tillstånd som miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland tidigare gett för fiskodlingen. Det beslutet hade överklagats av över hundra parter - kommuner, länsstyrelse, privatpersoner och föreningar.

Men nu återbördas ärendet i stället till miljöprövningsdelegationen.

De får i uppgift att undersöka om fiskodlingen skulle kunna använda nya metoder och teknik - som inte påverkar miljön lika mycket - och därigenom i förlängningen kanske skulle kunna få tillstånd.