Järnvägstunnel genom Hallandsås

Regeringen sa idag ja till en fortsatt utbyggnad av järnvägstunneln genom Hallandsåsen.
Näringsminister Björn Rosengren säger till Ekot att Regeringen vill ha full effekt av investeringarna på Västkustbanan, och därför måste bygget av tunneln fortsätta. Rosengren säger också att man måste vara beredd att acceptera vissa skador på miljön i samband med bygget, men att det är viktigt att de skadorna blir så små som möjligt.