Regeringen vill slopa krav på VAB-anmälan

1:33 min

Regeringen vill avskaffa skyldigheten för föräldrar att anmäla vård av sjukt barn till Försäkringskassan redan den första dagen man är hemma, enligt vad Ekot erfar.

Tanken är att det kritiserade kravet ska tas bort nästa år.

Regeringen vill införa nya rutiner när föräldrar vabbar, det vill säga stannar hemma från jobbet för att ta hand om sitt sjuka barn.

I dag måste den som vill ha ersättning för vård av barn - VAB - göra en anmälan till Försäkringskassan samma dag som barnet blir sjukt - annars finns det en risk att den tillfälliga föräldrapenningen inte betalas ut.

När barnet är friskt igen ska man skicka in en ansökan om att få pengar för de dagar man har vabbat.

Men nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll - enligt uppgift till Ekot - ta bort det kritiserade anmälningskravet.

Regeringen förbereder just nu ett förslag till lagändring, som innebär att det ska räcka med att ansöka hos Försäkringskassan om ersättning - när barnet är tillbaka i förskolan eller skolan igen. Tanken är att underlätta föräldrars vardag.

Syftet med dagens regelverk - att man först måste anmäla och sedan ansöka om ersättning - är framför allt att Försäkringskassan ska kunna kontrollera att föräldern uppfyller villkoren för att få tillfällig föräldrapenning. Men i dag sker all kontroll först när själva ansökan har kommit in.

Försäkringskassan har länge tyckt att skyldigheten att anmäla VAB ska skrotas. Det var ett av förslagen för minskat krångel, som den dåvarande generaldirektören Dan Eliasson överlämnade till alliansregeringen redan 2012.

Anmälan fyller ingen funktion, konstaterar Försäkringskassan. Ett slopat anmälningskrav skulle också leda till minskad administration, eftersom handläggarna inte längre behöver utreda varför en anmälan kommit in för sent, konstaterar myndigheten.

Regeringen vill att anmälningskravet för VAB ska slopas nästa år. Tanken är att ett färdigt förslag ska presenteras för riksdagen under våren.