Barnmorskorna och antiabortlobbyn

Abortkritisk lobby medger inblandning i rättsfall

2:42 min

Den abortkritiska organisationen ADF säger nu att den varit involverad i den svenska abortvägrande barnmorskans fall sedan 2014. Just nu pågår rättegången i Arbetsdomstolen mot henne.

Fallet med den svenska barnmorska som vägrar att medverka till aborter är en del av en internationell kampanj, som drivs av den abortkritiska organisationen ADF, Alliance Defending Freedom.

– Det är ingen hemlighet att vi har varit involverade sedan 2014, året då rättsprocessen inleddes, säger Robert Clarke som är chef på ADF:s Europakontor.

– Vi tycker att det är ett viktigt fall.

2014 stämde Ellinor Grimmark Jönköpings region. Hon ansåg att hon kränkts och diskriminerats eftersom hon nekats jobb som barnmorska när hon sagt att hon inte tänkte medverka till aborter, dela ut dagen efter-piller eller sätta in kopparspiraler, på grund av sin kristna tro.

Tingrätten menade att hon inte diskriminerats, bland annat eftersom uppgifterna hör till yrket. Och just nu prövas fallet i Arbetsdomstolen.

Men det handlar alltså inte bara om Ellinor Grimmark.

Ekot har tidigare kunnat visa att rättsfallet är del av en större kampanj som bland annat syftar till att påverka europeisk aborträtt.

Kampanjen drivs av en av världens mäktigaste organisationer som juridiskt driver konservativt kristna frågor; Organisationen Alliance Defending Freedom, ADF.

ADF International har tidigare avböjt en intervju, men nu säger Robert Clarke att organisationen engagerade sig i fallet eftersom man tycker att frågan är så viktig.

– Ingen ska vara tvungen att ta människoliv, säger Robert Clarke och syftar på aborter.

Men frågor om hur organisationens kampanj för att vårdpersonal ska få vägra aborter är del av ADF:s generella arbete mot abort, vill Robert Clarke inte svara på.

– Det är inte ADF som är i rätten, det är Ellinor Grimmark, säger Robert Clarke.

På sin hemsida skriver ADF om sin kampanj för så kallad samvetsfrihet - alltså bland annat rätt för vårdpersonal att vägra aborter.

Om Ellinor Grimmarks fall skriver ADF att det är viktigt för hela Europa. Bilder på Ellinor Grimmark är också med i både ADF:s marknadsföringsfilm och på organisationens sociala medier-konton.

Men Ellinor Grimmarks juridiska ombud säger i ett pressmeddelande att de "inte känner till någon kampanj som detta ärende skulle vara en del av".

ADF stödjer Ellinor Grimmarks fall både juridiskt och ekonomiskt.

Men Sverige borde bry sig mindre om ADF:s stöd och mer om att Ellinor Grimmark i tingsrätten dömts att betala en miljon i rättegångskostnader, tycker Robert Clarke från ADF.