Högst byggarbetslöshet i Gävleborgs län

Arbetslösheten bland byggnadsarbetare i Gävleborg är den högsta i hela landet.

Tio procent av Byggnads medlemmar i Gävleborg var inskrivna som arbetslösa i juni månad. Det framgår av ny statistik från Byggnadsarbetarförbundet. Om man jämför med samma period förra året, så har dock arbetslösheten minskat med drygt en procentenhet.