Orten avgörande om tiggarnas barn får gå i skola

1:22 min

Kommunerna i Västernorrland har olika policy för om de tiggande EU-migranters barn får gå i skola eller inte. I Sundsvall erbjuds de inte undervisning.

För knappt ett år sedan kom regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson fram till att skolgång inte behöver erbjudas barn till EU-migranter som försörjer sig genom att tigga.

Vi följer den nationella samordnarens uppfattning.

En rekommendation som har tolkats olika i olika kommuner. Några av länets kommuner erbjuder allt från förskola till och med gymnasium, medan andra begränsar möjligheterna till enbart grundskola. Sundsvalls kommun har valt att följa rekommendationerna från den nationella samordnaren.  

– Huvudprincipen är att vi följer den nationella samordnarens uppfattning. Vad vi vet finns det inga undantag gjorda för att EU-migranter ska kunna gå i skolan eller nyttja andra delar i den svenska välfärden, det säger Joao Pinheiro som är ordförande i barn och utbildningsnämnden i Sundsvall.

Det är med utbildning man kan förändra sin livssituation.

Men de flesta kommuner i Västernorrland är ändå beredda att erbjuda skola om föräldrarna efterfrågar det.

I Örnsköldsvik säger utbildningsnämndens ordförande Birgith Olsson Johansson, att barn till tiggande EU-migranter är välkomna till kommunens skolor.

– Förhållningssättet har varit så att det är bättre att de barnen har fått erbjudas att gå i skola, eftersom det är bättre än att de sitter med sina föräldrar som tigger. Det är ju ändå med utbildning man kan förändra sin livssituation.

Principiellt är vi för att alla ska gå i skolan.

Även i Härnösand, Kramfors men också i Timrå där Ann-Christin Isaksson är förvaltningschef så är kommunerna beredda att ta emot barn till tiggande EU-migranter även om det hittills inte kommit några förfrågningar.

– Är man bara här i tre månader så måste man titta på den situationen är det bra för barnet att börja i skolan och sen bryta upp om två månader, men principiellt är vi för att alla ska gå i skolan, säger Ann-Christin Isaksson.