Särskola drabbas när badanläggning blir spa

1:43 min

Ekdungeskolans särskola i Tanum får inte längre ha simundervisning i Tanumstrands varma bassäng under skoltid. Anledningen är att företaget bytt inriktning.

Sedan 1990-talet har eleverna på Ekdungeskolans särskola i Tanum haft undervisning i den varma simbassängen på Tanumstrands badanläggning.

Men sedan ett halvår tillbaka har barnen med intellektuell funktionsnedsättning bara fått bada i den varma bassängen mellan klockan 07 och 09 på morgonen och efter klockan 20 på kvällen.

– Som det är nu har de ingen tillgång till bad eftersom det är för kallt i den stora bassängen på Tanumstrand, så de blir utan sin nödvändiga gymnastik, säger Lena Thorén, rektor på Ekdungeskolan. 

För de sju eleverna på särskolan med träningsinriktning är den varma bassängen nödvändig när de ska träna motorik, vilket de har gjort en gång i veckan. 

Däremot är babysim och vattengympa välkomna att bada i den varma bassängen under dagtid.

Tanumstrand är ett privat företag och har inget ansvar för skolans verksamhet.

Lennart Christensson är förvaltningschef för barn- och utbildning i Tanum. Han menar att förvaltningen har full respekt för företagets affärsidé och att kommunen planerar att få till ett möte för att lösa situationen.

Anledningen till förändringen är att Tanumstrand bytt inriktning till en spaanläggning, där den varma bassängen ingår. 

Det gör däremot inte den kalla bassängen och där är alla elever på Ekdungeskolan i Tanum välkomna under dagtid. 

– Men det är lättare för våra elever på särskolan att röra sig i varmt vatten. De har stela leder och i kallt vatten blir det svårare att sköta den motoriska träningen, säger Lena Thorén.

Eftersom det inte finns någon kommunal badanläggning i Tanums kommun, så får skolan nu se sig om efter andra alternativ.

– Det betyder att vi får åka till Sotenäs eller Strömstad. 

Peter Karlsson är hotelldirektör på Tanumstrand och han tycker inte att företaget gör någon skillnad på eleverna. 

– Nej, alla barn som går i grundskolan i Tanums kommun har rätt att komma och bada i vår stora bassäng. 

Kan du ha någon förståelse för att särskolans elever har särskilda behov och som rekommenderas av sjukgymnaster att bada i den varma bassängen?

– Vi avsätter två timmar varje dag som eleverna har möjlighet att bada i den varma bassängen. Därför tycker jag att vi har dragit vårt strå till stacken, säger Peter Karlsson.