Statlig mark ska säljas för bostadsbyggande

1:10 min

Motsträviga statliga bolag och myndigheter har många gånger hindrat kommuner från att köpa deras mark för att bygga bostäder. I dag tillsatte regeringen en förhandlingsperson med uppgift att lösa problemen.

– Jag tror att det blir mycket effektivare om vi har en person som direkt är involverad och kan prata direkt med byggherrar och kommuner och se till att vi får igång processer om att få sälja mark eller upplåta för tomträtt ibland, säger bostadsminister Peter Eriksson.

En utredning visade för några år sedan att minst 39 kommuner är intresserade av att bygga bostäder på mark som tillhör staten. Av 21 kommuner som försökt köpa mark, sa tolv att det var besvärligt och byråkratiskt, att myndigheterna varit ovilliga att sälja och att det ibland inte blev någon affär.

– Det här är en flaskhals i bostadsbyggandet, att det finns brist på mark på många ställen. Särskilt mark som är attraktiv och där man vill bygga från kommunernas sida, säger Peter Eriksson.

För att sätta tryck på de statliga myndigheterna och verken att sälja, tillsatte regeringen i dag landshövdingen i Östergötland Elisabeth Nilsson som förhandlingsperson.

Hennes uppgift blir att leda samtal med kommuner och andra berörda aktörer i de områden som pekats ut. Syfte är att få till en försäljning där det kan bli aktuellt att bygga. Hon hoppas kunna övervinna krångel och hinder som en del kommuner vittnat om. 

– Det finns ju mycket statlig mark. Sedan måste vi penetrera lite djupare vad som egentligen går att använda och vad som är intressant att använda, säger Elisabeth Nilsson.

– Men att i dag säga hur många bostäder som går att bygga, det är lite svårt, säger hon.