Bromsad hyreshöjning för kulturlokaler

1:39 min

Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade igår i en bred överenskommelse att   en ny modell för Higabs hyreshöjningar för kultur och föreningsverksamheter ska utredas.

Fastighetsbolaget Higab fick förra året i uppgift av Kommunfullmäktige att anpassa hyran efter marknadsvärdet. Det skulle drabba bland andra konstnärer som huserar i Sockerbruket vid klippan i centrala Göteborg.

Walter Ruth är ordförande för Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg som funnits i sockerbruket i 40 år och är positiv till politikernas enighet.  

– Det är bra att det finns ett brett stöd för kulturverksamheterna i Göteborg, säger Walter Ruth.

Han tycker fortsatt att det är orimligt att ett kommunalt bolag ska ta ut vint på en verksamhet som delvis finansieras av staden själva. Enligt den beräkning som Higab gjorde så skulle hyran för lokalen i sockerbruket höjas med 102% enligt dess marknadsvärde.

Nu bromsas alltså hyreshöjningen främst för kultur och föreningsverksamheterna i Göteborg och Stadsledningskontoret tillsammans med Higab ska ta fram en ny modell berättar Daniel Bernmar, Vänsterpartiet.

– Just nu betyder det att allt arbete med att höja hyrorna ska avstanna till vi kommer fram till en ny hyresmodell. Den ska ta bättre hänsyn till de speciella förutsättningar som finns för kultur- och föreningsverksamheter.   

Men för de kulturverksamma i Sockerbruket så börjar det bli trots det bli bråttom med en lösning. 1 juli går nämligen hyresatalet ut och då skulle hyran höjas med 900 000 kr för Konstnärernas Kollektivverkstad.

– Antingen så har man kommit med ett nytt förslag eller så lägger man inhabition tills dess. Annars kommer vi behöva förhandla i hyresnämnden, säger Walter Ruth.