Fritidsbåtarna i Örebro kan bli instängda i sommar

1:27 min

Sjöfartsleden i Hjälmaren är för grund för båttrafik och Örebro kommun hinner förmodligen inte åtgärda problemen innan sommaren.

Farleden i Hjälmaren är 1,6 meter djup på sitt djupaste ställe och det är, enligt Transportstyrelsen, för grunt för en vanlig segelbåt.

Görs ingenting innan sommaren kan Örebro bli helt utan båttrafik.

– Då skulle det kunna bli så att vi inte kan gå med våra turer som vi faktiskt gjort i 28 år, säger Jan-Erik Ekblad, redare på turistbåten Lagerbjelke som avgår från Hamnplan i Örebro.

Kommunen har tidigare ansökt om tillstånd för muddring hos Länsstyrelsen men fått avslag eftersom massan som grävs upp innehåller miljögifter och måste forslas bort.

Nu planerar kommunen att använda massan som grund för nya industrier bredvid Elektroskandias lager i Munkatorp och för en kostnad omkring 10 miljoner kronor.

Fungerar inte det är kommunens alternativ att köra massan till förbränning på Ekokem i Kvarntorp för en mycket dyrare kostnad.

– Det handlar någonstans mellan 40 och 50 miljoner i så fall, säger Peter Lindqvist, ingenjör på tekniska förvaltningen hos Örebro kommun.

Upphandlingar, tillstånd och politiska beslut riskerar dock att dra ut på tiden och Lindqvist tror inte att det blir någon muddring innan sommaren.

– Ett sådant här förfarande brukar ta ett eller kanske två år, säger han.

Hur tänker du kring båttrafiken i farleden?

– Vi är intresserade av att hitta en lösning för dem också men vi kan inte kringgå de regler och krav vi har på oss.