Klartecken för storskaliga ålderstester

1:46 min

Rättsmedicinalverket avslutar upphandlingen – nu är det klart att det kommer kunna göras 500 medicinska ålderstester av unga ensamkommande i månaden på kliniker runtom i landet.

Rättsmedicinalverket har på uppdrag av regeringen, sedan maj förra året, arbetat fram ett system för medicinska åldersbedömningar i asylmål. Nu är verket snart i mål, men mycket har också förändrats under tiden.

Det senaste året har antalet ensamkommande som söker asyl och som oftast inte kan styrka sin ålder med någon id-handling, kraftigt minskat från knappt 36 000 under 2015 till 2200 förra året.

Men det betyder inte att ålderstesterna är onödiga – just nu finns det en bit över 19 000 ensamkommande som uppgett att de är under 18 som väntar på asylbesked, så kallade öppna ärenden.

En hel del av dessa kan behöva få sin ålder testad medicinskt.

Rättsmedicinalverkets upphandling är nu så gott som klar. Fyra olika aktörer kommer kunna göra minst 500 ålderstester i månaden på 17 mottagningar runtom i landets regioner.

Mottagningarna erbjuder tandmognadsbedömning respektive undersökning av knäled.

– Vi har fått vad vi tror är en relativt god täckning över landet, säger Ann Lemne, projektledare och utvecklingschef på Rättsmedicinalverket.

Hon kan inte riktigt avgöra om kapaciteten är fullt tillräcklig.

– Det är svårt att säga om vi är nöjda med det. Vi vet fortfarande inte behovet men utifrån att det här inte är någonting som gjorts i större skala tidigare så är vi nöjda med att det ändå finns möjlighet att göra 500 undersökningar av respektive metod i varje region månadsvis.

Sammanlagt under det här året kan det bli aktuellt med 3 till 14 000 ålderstester beroende på vilka uppgifter som kommer fram i de olika ärendena och beroende på hur många ärenden som Migrationsverket hunnit avsluta innan det nya systemet träder i kraft.

Där är man nöjd med upphandlingen.

– Vi ser positivt på det här och det arbete vi har framför oss, säger Daniel Salehi, enhetschef på kvalitetsavdelningen på Migrationsverket.

Ålderstesterna är omstridda. Läkare har kritiserat dem för att inte vara tillräckligt exakta.

Samtidigt, en av anledningarna till att ett system nu kommer på plats är oron för att personer som i själva verket är vuxna placeras på boenden för barn.

På senare tid har det också kommit upp en diskussion om behovet av fungerande åldersbedömningar i samband med att Migrationsverket inte sällan skriver upp åldern när den ensamkommande inte kan bevisa att denne är under 18.

Frågan är viktig eftersom barn har vissa rättigheter som inte vuxna har i asylprocessen och kan till exempel inte utvisas utan ordnat mottagande i hemlandet.

Det är oklart exakt när men någon gång inom de närmaste månaderna kommer ålderstesterna börja göras, enligt Rättsmedicinalverket.