STUDIO ETT FREDAG DEN 27 JANUARI

Studio Ett sänder från Västbanken

15 min

I Israel välkomnar många USA:s nye president Donald Trump som man hoppas ska föra en politik som är mer positiv till Israels expansion på Västbanken än vad föregångaren Barack Obama gjorde. Det har gått en vecka sedan Trump svor presidenteden och samtidigt som bosättarna vädrar morgonluft, finns också bedömare som tycker att det finns tecken på att Trump kanske blir en försiktigare diplomat än vad han gav sken av under valkampanjen. Våra korrespondenter Cecilia Uddén och Johan-Mathias Sommarström sänder från en bosättning på Västbanken.