Höga halter kadmium i bröd med grovt vetemjöl

1:49 min

Bröd bakat med grovt vetemjöl innehåller mer än dubbelt så mycket kadmium som grovt rågbröd. Det visar en stickprovsundersökning som Livsmedelsverket har gjort.

Kadmiumforskaren och professorn Lars Barregård vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet är förvånad över resultatet.

– Det är förvånande att det är så stor skillnad mellan grovt vetefullkornsbröd och grovt rågbröd, och att kadmiumhalterna ligger relativt högt i grovt vetefullkornsbröd, säger Lars Barregård. 

I stickprovsundersökningen ingår drygt 40 olika brödsorter från svenska livsmedelsbutiker. Det är bland annat de grova bröden som sticker ut mest när det gäller kadmium.

Det kan finnas flera förklaringar till att bröd med grovt vetemjöl har betydligt högre halter kadmium än rågbröd. Dels har vete lättare för att ta upp kadmium från marken, dels kan vetet ha odlats på jordbruksmark som har naturligt höga kadmiumnivåer.

Kadmium kan påverka kroppen negativt på flera sätt, bland annat ge upphov till njurskador och benskörhet. Enligt EU:s livsmedelsmyndighet EFSA bör en person som väger 60 kilo få i sig högst 20 mikrogram kadmium per dag.

Enligt Lars Barrgård handlar det om ungefär 200 gram bröd per dag, om man äter de bröd som innehåller mest kadmium. Det motsvarar 6-8 brödskivor om dagen.

Grovt bröd är egentligen bra att äta. Det är nyttigt och innehåller mycket fibrer. Marie Vahter, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet välkomnar Livsmedelsverkets stickprovskontroll och understryker att den påvisar låga halter kadmium i rågbröd.

– Det är glädjande att rågbröd klarade sig bra i undersökningen. Råg bör vi äta mer av. Det är både fiberrikt och innehåller låga halter av kadmium, säger Marie Vahter.

Mer om kadmiumhalter i Livsmedelseverkets diagram under artikel.