Skåne

Region Skåne svarar inte om Reepalus vinsttak

1:48 min

Socialdemokraten Ilmar Reepalus förslag om vinster i välfärden vållar politisk strid i Region Skåne som inte svarar på remissen.

Alliansen tycker det är förvånande att regionledningen inte vill lämna remissvar med skånska synpunkter på tankarna att införa ett vinsttak för privata företag inom den skattefinansierade välfärden.

Regionrådet Carl Johan Sonesson (M) tycker att frågan tvärtom är särskilt angelägen för skåningarna.

– Det är viktigt för oss i Skåne. Ungefär hälften av skåningarna är listade hos privata vårdcentraler, och det här drar ju undan mattan, om förslaget blir verklighet, säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M).

Vi är rädda att de då får lägga ner sin verksamhet, säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M).

– Vi har de senaste åren gjort stora besparingar på vår centrala administration för att lägga ner pengar sjukvård. Då är vi restriktiva med att belasta vår på administration med svar på olika statliga utredningar. Vi gör bara det när vi tror att våra remissvar kan påverka utfallet, men det är inte min bedömning i det här fallet, säger regionrådet Henrik Fritzon (S)

Partierna i riksdagen har väldigt klara uppfattningar i den här frågan, och det lär inte påverka vad Region Skåne skriver i ett remissvar, eller inte skriver något remissvar, säger regionrådet Henrik Fritzon (S).