Artontusen torskar i Östersjön registreras

1:39 min

I tre år ska 18 000 torskar märkas med individuella id-nummer. Det ska hjälpa forskarna att lösa gåtan varför torskarna blir allt mindre och magrare.

Michele Casini, professor i marinekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är vice projektkoordinator: 

– Vi har börjat det här projektet för att det under de senaste tio åren varit svårare och svårare att bestämma åldern på torsk i Östersjön. 

När forskare ska avgöra hur gammal en fisk är, undersöker de normalt fiskens hörselstenar, otoliter, där ett slags årsringar bildas. Men under senare år har östersjötorskens årsringar – av okänd anledning – blivit allt svårare att urskilja. 

– Under de senaste tio åren har otoliterna blivit nästan oläsbara, konstaterar Michele Casini. 

Dessutom har östersjötorsken blivit både mindre och magrare under senare år. Och när forskarna inte längre kan avgöra hur gamla fiskarna är, kan de heller inte säga hur fort de växer. Men med hjälp av de märkta fiskarna – som man hoppas få tillbaka när de fångas av både sportfiskare och yrkesfiskare – kan de få den information de behöver. 

– Vi kommer kunna svara på frågan om varför det inte finns så stora torskar just nu i Östersjön. Om det beror på att de dör innan de blir stora, eller beror på att de inte växer. 

Och det här är kunskap som behövs för att man i slutändan ska kunna sätta rätt fiskekvoter? 

– Exakt. 

I fiskehamnar kring Östersjön, bland annat här på Gotland, sitter det nu lappar uppe, där forskarna ber den som fångat en märkt torsk att frysa in fisken – hel och orensad – och kontakta projektet. 

– Spara fisken i frysen utan att rensa den. Då kommer vi och hämtar den, och betalar 1 000 kronor för de som har två märken, och 200 kronor för de som har ett märke, säger Michele Casini. 

Projektet, som ska vara utvärderat och avslutat 2019, är ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Tyskland och Polen.