Dubbelt upp med lodjur

Antalet lodjur har ökat i de västmanländska skogarna. En orsak är att lodjursjakten förbjöds utanför renskötselområden förra året.

Enligt en forskningsrapport från Grimsö forskningsstation finns det nu dubbelt så många lodjur än vad som är rimligt långsiktligt.

Lennart Abrahamsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund i Västmanland, tycker att lodjuren är förödande för rådjursstammen.

- Det här tär ju så hårt på rådjursstammen så den håller ju på att försvinna. Så det är därför vi anser att vi måste börja decimera lodjursstammen helt enkelt.

Men Lennart Abrahamsson tror inte att det kan bli riktigt så illa att rådjuren dör ut.

- När rovdjuren har för lite byte då föder de inga ungar och då minskar de ju på det viset. Men rådjursstammen är ju oerhört låg alltså så det blir ju inte lika lätt att få se ett rådjur.

Jägarnas Riksförbund i Västmanland har nu ansökt till Naturvårdsverket om att få jaga 20 lodjur i Västmanland. Beslutet kommer antagligen i november och om de får tillstånd sätter jakten igång i december och håller på i några månader.

Men Tommy Svensson, avdelningsdirektör på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, tror inte att det är lodjuren som är den största faran för rådjuren.

- I det sammanhanget så vill jag nog påstå att räven är den största boven i dramat.

- Men man ska inte förringa betydelsen av lodjuret, naturligtvis så är rådjuret bytesdjur för lodjuret.