Miljoner i böter hotar för usel nattbemanning

2:44 min

Nattbemanningen på landets särskilda boenden har granskats av Inspektionen av vård och omsorg med nedslående resultat.

Trots att särskilda boenden för äldre och demenssjuka måste ha tillräckligt med personal nattetid enligt ett regeringsbeslut förra året, så finns fortfarande boenden där de äldre inte kan få hjälp under nätterna.

Bara under det senaste året har Inspektionen för vård och omsorg förelagt åtgärder för minst sex vårdgivare med viten på mer än en halv miljon kronor vardera. Det visar handlingar som Ekot granskat.

– Det sista året har det ju kommit en del rapporter om att det faktiskt är så att man har varit tvungen att utdöma vite för att olika boenden inte har följt den här förordningen. Man har lämnat de gamla ensamma på nätterna, säger Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik och sakkunnig i SPF-seniorerna. 

– Det var ju tanken att det skulle upphöra med den förordningen som trädde kraft i april förra året.

Bemanningen nattetid vid särskilda boenden har kritiserats under flera år, men Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har inte kunnat enas om bättre regler.

Förra året satte regeringen ner foten och genom en ändring i socialtjänstförordningen skärptes kravet på att äldre ska ha rätt till hjälp utan dröjsmål, även mitt i natten. Men det har inte märkts hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Det har inte blivit någon större skillnad utan vi ser ju fortfarande samma brister på vissa äldreboenden där man har för låg bemanning och de äldre blir inlåsta på sina avdelningar, säger inspektör Michaela Hecht Gunnarsson.

Ekot har granskat ett 40-tal anmälningar om bristande nattbemanning som IVO handlagt det senaste året. De anmälda är både kommuner och privata vårdbolag och IVO har krävt förbättringar av ett 30-tal vårdgivare.

I handlingarna finns exempel på boenden där en personalstyrka på två personer ska ha uppsikt över patienter på fyra olika våningsplan. Det är ofta demenssjuka som ofta är så oroliga nattetid att de vandrar runt och försöker ta sig ut.

Många boenden har kodlås på dörrarna och det innebär att patienterna i praktiken är inlåsta, eftersom de inte klarar att trycka in koden. Det här är förbjudet, istället ska det finnas personal som kan ge stöd och hjälp vid behov. Men frågan är om den har inneburit någon förbättring.

– Det är nog för tidigt att säga att den inte har haft någon effekt, men den verkar inte ha haft någon omedelbar effekt i alla fall, säger Gösta Bucht. Den är ju skriven på ett sätt som gör den i mitt tycke alldeles för tolkningsbar, det vill säga vad är utan dröjsmål när man ska uppmärksamma när något håller på att gå snett på ett boende?

Nu har Sveriges kommuner och landsting tagit fram rekommendationer för hur vårdgivarna ska uppfylla reglerna. Enligt SKL behöver ledningen för boendena ta reda på hur vården bedrivs nattetid, och ledarskapet behöver bli starkare. Dessutom ska personalen planera omsorgen för varje individ tillsammans med den äldre och anhöriga.  Kommunerna ska också ta fram en ny teknikstrategi i äldrevården.

Men under det gångna året har flera vårdgivare överklagat IVO:s beslut till förvaltningsrätterna, vilket fördröjer förbättringarna.

Den här situationen medför också att merparten av dem som sköter sina boenden bra, drabbas av orättvis kritik, anser Gösta Bucht.

– De allra flesta äldreboenden fungerar alldeles perfekt, men enstaka är nästan brottsligt dåliga. Det är dem man måste komma åt. När man då har en ganska svag skrivning i en förordning så kommer man ju inte åt dem heller, plus att man retar upp alla dem som faktiskt fungerar väldigt bra, säger han.