Björklund: Jag håller Fridolin ansvarig

1:24 min

Liberalernas partiledare Jan Björklund lägger ansvaret på det hittills låga intresset för att delta i försöket med betyg i årskurs fyra på regeringen.

– Jag tycker att det här är helt undermåligt skött av regeringen och av utbildningsminister Gustav Fridolin. Vi kommer hålla Fridolin ansvarig för hur det här nu utfaller, säger Jan Björklund.

Vad betyder det?

– Det betyder att nu måste han se till att det här genomförs så som var avsikten med hela överenskommelsen.

Jan Björklund anser att det i många kommuner är regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som stoppar medverkan i betygsförsöket. Men även i många kommuner där Liberalerna är med och styr är intresset från antingen kommunen eller skolor svagt.

– Huvudorsaken till att det nu inte sker är att vi kom överens om för två år sedan och regeringen har överhuvudtaget inte gjort någonting sedan dess. Skolverket har ju inte ens fått direktiv att sätta igång försöket. Då kan man inte heller informera om det. Då förstår jag att intresset är svagt.

Överenskommelsen om att genomföra ett försök med betyg i årskurs fyra slöts mellan allianspartierna och regeringen 2015. Att försöket skulle bygga på frivillighet ingår i den överenskommelsen, något som regeringspartierna krävde, enligt Jan Björklund.

– Överenskommelsen var ju klok på det sättet att vi fick en bred majoritet i riksdagen som var överens om att införa betyg från årskurs fyra. Det som händer är ju att oppositionens makt ligger ju i att vara med och skriva överenskommelsen. Därefter är det regeringen som har ansvar för att genomföra det genom direktiv till Skolverket och information ut och att se till att det finns ekonomiska resurser. Här har Fridolin rullat tummarna i två år och struntat i överenskommelsen.