Nord Stream får lagra rör i Karlshamn

1:41 min

Ekot erfar att regeringen backar när det gäller beskedet att Karlshamn inte bör tillåta att det ryska gasprojektet Nord Stream 2 får använda hamnen i Karlshamn till att lagra rör till den planerade gasledningen.

Regeringens gav sitt tidigare besked på grund av brister i försvarsmaktens underlag, enligt uppgift till Ekot.

Underlaget tog inte hänsyn till att Karlshamn har en omfattande övrig trafik av ryska handelsfartyg.

Regeringen kommer vid ett möte ikväll att ge besked till kommunledningen i Karlshamn att en affärsuppgörelse med Nord Stream-projektets entreprenör inte är att betrakta som ett säkerhetspolitiskt eller försvarspolitiskt hot mot Sverige.

– Man har tagit fram mer underlag om situationen i Karlshamn. Karlshamn kommunledning vill gärna ha det här kvar, så de har sagt att man ska bevaka rören. Tullen, Kustbevakningen och polisen ska ha koll på rören, säger Ekots reporter Erik Ridderstolpe.

– Man har också presenterat underlag som visar att det är 700 anlöp av fartyg med ryska besättningsmän i Karlshamns hamn, och då blir det ologiskt att man skulle förbjuda Nord Stream-projektet, men tillåta allt det andra.

Det är sedan Karlshamn kommunstyrelse som imorgon fattar beslut i frågan.

När det gäller Gotland och hamnen i Slite så har Region Gotland redan tackat nej till att lagra rör för Nord Stream.

– I Slite är det annorlunda säger regeringen. Där är det uthyrning av ett område och en kaj i Slite hamn och inte en omfattande kommersiell verksamhet som det är i Karlshamn, säger Erik Ridderstolpe.


Artikeln har korrigerats med uppgift angående 700 fartyg med ryska besättningsmän.