Markspecialist Anna Krüger: Läckande olja hotar Mälaren

0:37 min

I hamnområdet i Västerås ska nu 15 000 förorenade kvadratmeter saneras, för att skydda dricksvattentäkten Mälaren från läckage från en gammal oljedepå.

– Här ligger olja, väldigt mycket olja. Olja kan röra sig mot Mälaren, säger Anna Krüger, som är kommunens markspecialist och huvudman för saneringsprojektet.

Den stora faran är för Mälaren som är dricksvattentäkt för två miljoner människor.

Det förorenade området mäter 15 000 kvadratmeter och har under många år fungerat som depå åt Statoil och Pol Transport, som är Shells transportbolag.

Under årens lopp har flera olyckor inträffat och myndigheterna misstänker att det har skett en kontinuerlig spridning av oljerester till dricksvattentäkten Mälaren, som också är en populär badsjö och där mycket fiske sker.

Eftersom den förorenade marken är inhägnad och täckt, så finns ingen direkt risk för människor, säger Anna Krüger.

– Den stora faran är för Mälaren som är dricksvattentäkt för två miljoner människor. Vi har mycket värdefull natur med fiskar och då är olja inte så bra...

Västerås stad äger den förorenade marken, men hyr ut till hamnen som i sin tur arrenderat ut den till Statoil och Pol Transport, som nu måste vara med och betala saneringen.

Statoil ska betala cirka tio miljoner, Pol Transport cirka åtta och så skjuter statliga Naturvårdsverket till nästan 20 miljoner kronor. Med kommunens kostnader blir det totalt 40 miljoner kronor.

Nu i år drar projektering igång och nästa år blir det sanering. Då ska de förorenade jordmassorna grävas bort, och grundvattnet renas. I början på 2019 ska det hela vara klart.