Olika åsikter om vem som ansvarar

Tragedierna i hemtjänsten i Sundsvall beror på problem i hela organisationen. Det säger moderaternas oppositionsråd Magnus Sjödin.

Men socialnämndens ordförande, socialdemokraternas Martin Johansson, är övertygad om att det handlar om enskilda anställda:

De anställda vid de två första fallen får snart definitivt besked om de blir avskedade eller inte, i fackliga förhandlingar på måndag.