Militären övade försvar av hamnar

1:42 min

I helgen har det varit mycket militär aktivitet på ön. Detta eftersom det varit en stor beredskapsövning vid hamnar på Gotland.

Det är Göta ingenjörsregemente ING 2 från Eksjö som övat på ön tillsammans med hemvärnet på Gotland och 4:e sjöstridsflottiljen från Berga och syftet är att öva beredskapen att försvara gotländska hamnar mot en eventuell fiende.

– Vi har övat det vi kallar för fördröjande fältarbete i de här infallsportarna, säger Carl-Axel Blomdahl, bataljonschef vid ingenjörsregementet ING 2 i Eksjö. 

Vad innebär det?

– Fördröjande fältarbete handlar om att man antingen spärrar, blockerar eller förstör infrastrukturen. De här olika begreppen är relaterade i tidsförhållanden till hur lång tid det ska ta för en eventuell angripare att återställa det som vi har påverkat i hamnen.

Så om det skulle bli ett tydligt skärpt försvarsläge, vad händer då och vilken roll har hamnarna i det läget?

– Den enklaste åtgärden är att man spärrar hamnen. Det kan man göra bara genom att spärra inloppet med ett fartyg och så förklarar man att hamnen är stängd. Sen bygger man på med olika åtgärder som kan vara allt från mineringar på kajplan och mineringar i vattnet till slutligen att man spränger hamnen i luften och tar sönder den så att den inte går att använda. Då är vi på den högsta nivån när det tar flera månader eller år att återställa hamnen i det skick man vill ha den.

Det är ju många beslut som är i stöpsleven kopplat till gasledningen och hela den diskussionen. Finns det någon koppling till det och att ni gör den här övningen nu?

– Nej, från förbandets sida som är här på plats så finns det ingen som helst koppling till det. Jag väljer i det här fallet att inte uttala mig i de här frågorna, utan hänvisar till försvarsmaktens generaldirektör.