Växter kan dammsuga jordarna från tungmetallen kadmium

1:40 min

Jordbruksmarker med höga halter av tungmetallen kadmium går att rena. Det görs genom att plantera växter som suger upp giftet ur marken.

En del av jordbruksmarken i Sverige innehåller naturligt höga halter av den giftiga tungmetallen kadmium. Analyser av vissa brödsorter visar halter som kan vara hälsovådliga. 

Men det går att rena jordarna från kadmium genom att odla salix, en typ av vide, som tar upp giftet och sedan avlägsnas från åkermarken.

– Efter många års studier och olika försök på olika marker finns det en väldigt stor potential för just den här grödan att ta upp kadmium. Det är egentligen bara att få fart på det här, säger Kenth Hasselgren, miljökonsult som har studerat kadmiumupptaget i salix under många år.

Kadmium finns framför allt i spannmålsprodukter som bröd, pasta men även i vissa grönsaker. Den giftiga tungmetallen finns naturligt i berggrunden på ungefär tio procent av den svenska åkermarken där livsmedel odlas.

Trots att forskare och politiker känner till problemet med gifterna som så småningom hamnar i vår mat, görs lite för att åtgärda problemet.

Ett sätt att minska halterna är alltså att odla salix som sedan kan eldas i kraftvärmeverk, där gifterna tas om hand.

Jordbrukarna tjänar dock mer pengar på att odla spannmål än salix. Därför är det svårt att få bönder att frivilligt ställa om.

– Det ligger inte i bondens primära intresse att rena åkermark, utan det ligger i de allmännas intresse, säger Sten Segerslätt som är lantbrukare utanför Landskrona.

Han menar att det är nödvändigt med ett ekonomiskt stöd för att bönderna inte ska förlora på att odla salix.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht känner till tekniken för att rena åkermarken, något som också föreslagits av Naturvårdsverket för flera år sedan.

Däremot vill han ändå inte säga om det kan bli verklighet, utan hänvisar till myndigheter och miljödepartementet. På miljödepartementet vill man inte säga någonting om kadmiumproblematiken eftersom de bereder frågan just nu.

Hör mer om kadmium i maten i Klotet idag 14:03 i P1.