Mälarens vattenvårdsförbund: Måste vara noga med att säkra vattnet

0:36 min

Läckaget efter oljedepån i hamnen i Västerås är bara en av många saker som kan förstöra vattnet. Noggrannhet krävs om vattnet ska hållas rent, menar experten David Liderfelt.

Ett stort område i Västerås hamn måste nu saneras då det finns risk att olja kan läcka ut i Mälaren som ligger i närheten, och fungerar som en dricksvattentäkt. Totalt ska saneringen kosta uppemot 40 miljoner kronor.

– Det mäts ju en hel del i Mälaren men samtidigt så lever vi ju i ett kemikaliesamhälle och det är otroligt många ämnen som finns i samhället. De kommer via bränning, utsläpp och reningsverk ut. Därför måste vi vara väldigt noga med att säkra att vattnet är rent, säger David Liderfelt projektledare på Vattenmyndigheten i Västerås och Mälarens Vattenvårdsförbund.

Oljan riskerar alltså att hamna i Mälaren men just nu finns det ingen anledning till oro, menar han.

– Dricksvattnet i Västerås är ett rent dricksvatten och jag är inte det minsta orolig när jag dricker det. Men man bör ändå vara lite orolig över alla de ämnen som vi använder och försöka minska mängden kemikalier, säger David Liderfelt.