Svensk kritik mot EU:s flyktingstopp i Libyen

2:21 min

På fredag ska EU:s stats-och regeringschefer enas om att stärka Libyens kustbevakning så att den kan rädda människor från att drunkna och stoppa flyktingar från att ta sig till Europa. I dag tas frågan upp i riksdagens EU-nämnd, där det finns kritik mot insatsen.

– Vi är väldigt kritiska till den insatsen för syftet är att hålla människor borta från Europas gränser och det ska inte pengar gå till. Pengar ska gå till att rädda människor från att drunkna på Medelhavet, det är den absolut mest akuta frågan just nu, säger Vänsterpartiets ledamot i nämnden Jens Holm.

Förra året drunknade över 5 000 migranter på väg från Libyen till Italien. Nu vill EU stärka den libyska kustbevakningen med två miljarder kronor för att stoppa båtarna så snart dom lämnar kusten och föra migranterna tillbaka till Libyen.

EU ska samarbeta med bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR för att säkra drägliga villkor i flyktingläger inne i Libyen och hjälpa dem som vill återvända till sina hemländer. Tanken är att UNHCR också ska plocka ut migranter med skyddsbehov och erbjuda dem en fristad i Europa som kvotflyktingar.

I dag kommer statsminister Stefan Löfven att informera riksdagens EU-nämnd om den svenska regeringens hållning i frågan.

Förutom Vänsterpartiet, så är också Centern kritisk. Insatsen kräver nån typ av överenskommelse med Libyen, ett land där det finns två regeringar och en omfattande väpnad konflikt. Därför krävs garantier om att internationella konventioner respekteras, säger centerpartisten Eskil Erlandsson.

– Jag ser betydande svårigheter med att nå framgång med en sån här typ av avtal just med Libyen med tanke på den instabilitet som är i landet.

Även liberalen Tina Acketoft avvisar tanken om en överenskommelse med Libyen, men hon säger ja till räddningsinsatser.

– Jag är väldigt skeptisk till att ha några avtal med Libyen, så helt principiellt kan vi inte ha nått liknande Turkiet-avtalet. Däremot om man säger att man ska hjälpa till att stärka kustbevakningen för att rädda, det är en helt annan sak.

Miljöpartisten Åsa Romson, som är ordförande i EU-nämnden, säger att EU:s plan handlar om att hjälpa människor, inte om att stoppa dem.

– Det här är ett samarbete för att hjälpa flyktingar på plats, det gör EU och Sverige på många ställen i världen, väl medvetet om att de allra största flyktingströmmarna i världen aldrig kommer till de rika länderna.

Libyen är ett land som har en halvmiljon egna flyktingar på grund av konflikten där, hur rimligt är det att ett sånt land ska ta hand om människor på flykt?

– Man måste ha en mycket bredare agenda där man jobbar med fler afrikanska länder, säger Åsa Romson.