Försvaret förbereder sig för första storövningen på 24 år

1:57 min

I höst kommer Försvarsmakten för första gången på 24 år att hålla en övning där flygvapnet, armén och flottan övar ihop för ett angrepp mot Sverige. Dessutom deltar utländska styrkor.

– Det är ju en av övningsmålsättningarna och något som är viktigt för oss. Alla operationer behöver planeras och övas, annars kommer vi inte få ut den effekt som behövs och därför är de ett viktigt inslag, säger överbefälhavare Micael Bydén.

I september kommer för första gången på 24 år delar ur armén, flygvapnet, flottan och hemvärnet att öva tillsammans i en stor försvarsmaktsövning med totalt 19 500 deltagare.

Scenariot är ett angrepp mot Sverige utifrån, med fokus på Gotland sedan på Stockholm och Mälardalen.

I övningen deltar också 1 000 utländska soldater. Bland annat kommer sannolikt stridsvagnar, attackhelikoptrar och luftvärn från USA, liksom luftvärn från Frankrike och flyg och helikoptrar från Finland.

Därmed får försvaret chans att öva försvar av Sverige i Sverige med andra länder och numera så är ju Sveriges säkerhetspolitiska linje att vi förväntar oss hjälp från andra vid ett angrepp.

Hittills har försvaret mest tränat tillsammans med Natostyrkor utomlands, eller i mindre omfattning i Sverige.

Försvarsminister Peter Hultqvist menar att det är viktigt att Sverige kan genomföra en stor övning om försvar av Sverige tillsammans med styrkor från andra länder.

– Det ingår ju i det sätt som vi lagt upp vår strategi att vi ska kunna samverka med andra så jag ser det som en styrka och fördel, säger Hultqvist.

Samtidigt så blir övningen ett första stor test av det omstridda värdlandsavtalet som innehåller regler för vilket stöd Natostyrkor ska få i Sverige och vilka regler som gäller för dem, säger Micael Bydén.

– Har vi förstått det rätt? Kan vi möta de behov och förväntningar som finns? Är det så att det är någonting vi behöver lägga till eller något som de som kommer hit behöver lära sig för att komma till Sverige med våra regelverk?

– Det är ett ömsesidigt lärare och det måste gå till praktisk handling innan man kan säga att man är framme och Aurora, det blir startskottet kan man säga, säger Micael Bydén.