Hatbrott mot muslimer minskar i Frankrike

2:15 min

I Frankrike har anmälningarna om hatbrott och diskriminering av muslimer minskat under 2016 jämfört med året innan. Det visar statistiken för 2016. Men samtidigt förekommer islamofobi i den politiska debatten, och i samband med undantagstillståndet.

– Familjer har varit med om att ordningsmakten har stormat in mitt i natten, klädda i svart, med hjälmar och tunga vapen och sen tvingat ner familjemedlemmarna på golvet. Det som drabbats har trott att de varit med om ett terrorattentat och inte en husrannsakan av polis, säger Lila Charef, som är juridikansvarig på organisationen CCIF, Kollektivet mot islamofobi i Frankrike.

Medan anmälningarna om islamofobi har sjunkit kraftigt i Frankrike under 2016 jämfört med året innan, så är siffran över anmälningar på grund av polisens husrannsakningar hög.

Sen undantagstillstånd infördes efter terrorattentaten 2015, har CCIF registrerat 427 anmälningar som kan relateras till undantagstillståndet; mot polisens husrannsakningar, husarrester och förbud att lämna landet.

Att fransk polis använder oproportionerligt mycket våld och diskriminerar vid husrannsakningar, det har även Amnesty International tagit upp i sina rapporter. Det riskerar att leda till svåra trauman för dem som drabbas.

Men islam är också en fråga nu i valrörelsen. Debatten om att den franska religionsfriheten kräver en anpassad fransk islam, engagerar såväl den politiska högern- som vänstern. Men i debatten förekommer övergrepp på båda sidor, säger Marwan Muhammad, ordförande för organisationen CCIF.

– Det är ibland inställningen till islam som är den fråga som skiljer de olika kandidaterna åt. Och vissa verkar anse att det lönar sig att göra islamofobiska uttalanden, säger Marwan Muhammad.