STUDIO ETT ONSDAG 1 FEBRUARI

När är akutkrisen löst?

22 min

Krislarm från akutsjukhus om underbemanning, överbeläggningar och långa väntetider för patienter har avlöst varandra den senaste tiden. Det är inte bara ett problem i storstäderna. Hur allvarlig är situationen inom akutvården och hur ska den lösas? Hör Göran Stiernstedt, som utrett effektiviteten i sjukvården på regeringens uppdrag, Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets vårdplatsgrupp, Anna Starbrink, L, Sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och Dag Larsson, S, landstingsråd i Stockholm med ansvar för sjukvårdsfrågor.