Fler elever underkända

Andelen elever som går ut nian med underkända betyg i svenska, engelska eller matte har ökat sedan förra året. Det visar statistik från storstädernas intagningsenheter till gymnasiet. Fortfarande är situationen värst Malmö där mer än var femte elev går ut nian utan tillräckliga betyg för att kunna komma in på gymnasiet.
I invandrartäta Rosengårdsskolan hade 56 procent av avgångsleverna underkänt i något av kärnämnena. I Stockholm och Göteborg underkäns omkring var tionde elev i 9:an I Göteborg har andelen stigit något sedan i fjol - från nio till elva procent.