Politiker bidrar med blodprov och urinprov i nytt gifttest

1:06 min

Magnus Edström (MP) är en av tiotalet politiker och tjänstemän i Västerås som lämnar blod- och urinprov för att testa förekomsten av gifter i kroppen.

– Jag tyckte det skulle vara intressant att se om jag fått i mig gifter under min livstid. Det är trots allt mycket gifter som sprids i samhället.

Magnus Edströms egna resultat visar på flera olika föroreningar, men håller sig under gränsvärdena, säger han. 

Resultaten gäller än så länge blodproverna. Urinanalyserna blir klara inom kort. Själva undersökningen sker i samarbete med universiteten i Örebro och Lund, som har kontrollgrupp i USA.

I testgruppen i Västerås finns olika partier representerade. Några tjänstemän är också med, en av dem miljöstrateg Olof Bergold som håller i projektet.

– Vi undersöker drygt 30 ämnen här i staden. Det kan vara olika ämnen som används i lösningsmedel, mjukgörare i plast, olika platskemikalier.

Även om det handlar om en ny typ av undersökning, så är resultaten inte oväntade: Litet av mycket.  resultatet kommer att användas i miljöarbetet.

– Självklart kommer staden att fortsätta arbeta vidare med att försöka identifiera och plocka bort och fasa ut, ämnen och se till att vi inte till för nya farliga ämnen, utifrån det här resultatet, säger miljöstrateg Olof Bergold. 

Resultaten har ändå väckt funderingar i testgruppen, säger Miljöpartiets representant Magnus Edström.

– Det fanns ju ändå variationer och det blev diskussioner om vad det berodde på. Om det är levnadsvanor, kostvanor, hur man har det hemma, om man bott i närheten av industri. 

Nu kommer snart analyserna av urinproven. Är du orolig?

– Nej, men man kan aldrig veta säkert vad man får i sig, säger Magnus Edström (MP). 

Undersökningen är alltså pågående, det finns inga detaljresultat eller slutresultat att redovisa ännu.