Skolverket: Närhet till skolan kommer först

1:37 min

Kommuner måste tillämpa närhetsprincipen först vid valet till den kommunala skolan. Det anser Skolverket.

Anna Medin, jurist vid Skolverket, förklarar.

– Det första som gäller är närhetsprincipen. Sedan kan det bli en diskussion om hur man har tillämpat den, och det kan man få prövat i domstol. 

Som P4 Stockholm rapporterat tidigare har politikerna i Sundbyberg infört syskonförtur som första urvalskriterium vid valet till den kommunala skolan, trots varningar om att det strider mot skollagen.

Beslutet har överklagats och nu ska förvaltningsrätten avgöra frågan. Från Skolverkets sida är budskapet tydligt – en kommun kan inte sätta syskonförtur först vid val till kommunala skolor.

Syskonförtur kan användas som ett kompletterande urvalskriterium. Det första man väljer är den skola som föräldrarna har önskat, och sedan är det närhetsprincipen vid kommunala skolor.

Politikerna i Sundbyberg menar att man kan ge syskon förtur eftersom kommunen är liten och att det därmed är nära till många skolor.

Kan man göra sådana tolkningar efter geografi?

– Det där är en intressant fråga och det ska bli intressant att se vad man kommer fram till i det där fallet.

– Men enligt närhetsprincipen är det inte alltid självklart att man ska gå på den skola som ligger geografiskt närmast, utan man måste också titta på andra faktorer, till exempel kommunikationsaspekter, säger Anna Medin.

Flera kommuner i länet, exempelvis Sollentuna och Lidingö, har haft syskonförtur men nyligen tagit bort den på grund av skollagen.

Anna Medin tycker att skollagen är tydlig om att det är principen om närhet till skolan som ska prioriteras först.

– Sedan uppstår det ibland diskussioner om hur närhetsprincipen tillämpas i olika kommuner, och då finns ju möjligheten att överklaga de besluten.

– Om regelverket är bra eller inte är en fråga för våra politiker, det är ju de som bestämmer hur reglerna ska se ut, säger hon.