EU vill använda kvotflyktingar för att minska flyktingströmmen

2:12 min

Just nu förhandlas ett förslag där man bara väljer ut flyktingar från länder som säkrar sina egna gränser och som hindrar människor från att fly vidare mot Europa. Sveriges migrationsminister Morgan Johansson är positiv till förslaget.

– Vi har tusentals människor som tar sig från Nordafrika, framför allt, över Medelhavet och därmed drunknar på vägen. Den situationen kan inte fortsätta. Jag har förståelse för att man då ställer den här typen av krav på de länder man samarbetar med.

FN-organet UNHCR föreslår de särskilt utsatta flyktingar som tas ut som kvotflyktingar. Det är en liten strimma i den stora flyktingströmmen som väljs ut och sedan flygs direkt till sina nya hemländer och därmed slipper riskera sina liv i båtar på Medelhavet.

Men i EU-kommissionens förslag som nu förhandlas är det inte bara flyktingarnas utsatthet som ska bedömas. Man vill också ställa krav på att de länder där flyktingarna väljs ut samarbetar med EU. De ska hindra människor att fly vidare genom landet och de ska också vara beredda att ta emot människor som inte får rätt att stanna i Europa.

Hittills har enskilda EU-länder själva bestämt om de vill ta emot kvotflyktingar. Vänsterpartiets Malin Björk har uppdraget att förhandla det nya gemensamma regelverket för EU-parlamentets räkning. Till skillnad från Morgan Johanssons ser hon brister i förslaget och tycker att EU-Kommissionen försöker utnyttja kvotflykting-systemet för att begränsa flyktingströmmen till Europa.

– Jag tycker att det har allvarliga brister, eftersom man försöker använda kvotflyktingssystemet för att göra deals och kontrollera migrationsrörelser och det tycker inte jag att vidarebosättningssystemet ska göra, säger Malin Björk.

Inom EU finns det stora motsättningar i flyktingfrågan och eftersom länderna inte själva har lyckats komma överens, har lösningen blivit att försöka hindra människor från att alls ta sig hit. Flera flyktingorganisationer har reagerat mot att till exempel biståndspolitiken och kvotflyktingsystemet ska användas för att minska flyktingströmmen.

Men migrationsminister Morgan Johansson är positiv till ett EU-gemensamt system för kvotflyktingar och han är beredd att acceptera krav på de länder som vill samarbeta med unionen.

– Jag menar nog att det finns ett antal länder som det har varit svårt att samarbeta med och då måste ju också EU faktiskt kunna agera.