Förslag: Långsiktig klimatreform

1:54 min

En ny klimatreform har presenterats. Den ska se till att utsläppen i Sverige minskas och att klimatmålen i Parisavtalet uppfylls.

– Ett styrkebesked för Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringen föreslår långsiktig klimatreform, som har inspirerats av liknande klimatlagar som finns i Danmark och i Storbritannien.

De tre viktigaste punkterna är: nya klimatmål, en ny lag, samt ett klimatpolitiskt råd som ska inrättas – i stil med det redan existerande finanspolitiska rådet.

– På samma sätt som det finanspolitiska ramverket har bringat ordning och reda i ekonomin, så kommer detta att bringa ordning och reda i klimatpolitiken, säger Löfven vid presskonferensen.

Med ett nytt råd tvingas regeringen att klimatredovisa till riksdagen och ta fram en handlingsplan varje mandatperiod.

– Varje år ska regeringen presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).

Vidare presenterades ett klimatmål om noll koldioxidutsläpp till år 2045, där även koldioxidlagring kan inräknas.

– Det är väldigt glädjande att vi har en bred parlamentarisk uppslutning kring det här, säger Isabella Lövin.

Alla partier förutom Sverigedemokraterna ställer sig bakom reformen. Att det blir ett lagbrott att prioritera bort klimatet partierna enats om i förarbetet till dagens förslag.

Men även om klimatfrågans vikt förankrats på så vis, har partierna olika åsikter i sakfrågor som kommer att avgöras senare. Till exempel flygskatt eller hur utsläpp från lastbilar, bensin och dieselbilar ska minska.

Många miljöorganisationer välkomnar förslaget om en klimatlag. Några anser att målet om nollutsläpp borde ligga tidigare än 2045 om Sverige ska leva upp till Parisavtalet.

Moderaterna och centerpartiet efterlyser förslag på mer konkreta och kostnadseffektiva klimatåtgärder. Regeringen väntas lägga fler förslag om klimat under våren.

I Storbritannien har landets klimatlag ifrågasätts, konstaterar klimatpolitikforskaren Björn-Ola Linnér, som är professor på Linköpings universitet. 

– Man har frågat sig hur effektiv den är. Men den vanligaste uppfattningen är att den ändå har drivit på klimatarbetet. 

Brittiska kritiker menar exempelvis att klimatlagen är negativ för landets konkurrenskraft. 

– Men det intressanta är att det finns en stor uppslutning över blocken i Sverige och Storbritannien kring klimatet. Det gör att arbetet blir långsiktigt, säger Linnér.

Svenskt näringsliv ställer sig positiva till förslaget:

– Men sen finns det detaljer i det här som vi ifrågasätter. En fråga som vi har lyft är det specifika klimatmålen för transportsektorn till 2030 som vi bedömer som extremt utmanande, säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat.