Jönköping

Här ska det byggas nya bostäder

Upp till 80 nya bostäder planeras det för i området runt Jönköping.

Nu släpper Jönköpings kommun nya bostadsområden där byggherrar kan anmäla intresse att bygga. Sammanlagt rör det sig om 70-80 bostäder som planeras i Barnarp, Kaxholmen, Råslätt och Norrahammar.

Kommunens målsättningen är att bygga minst 800 bostäder om året.

Byggnationen för de aktuella områdena är både radhus och lägenheter.

– Just nu jobbar vi med fyra områden där detaljplaner finns klara eller är på gång och som ett naturligt led i detaljplaneprocessen ska nu dessa områden markanvisas. Nu hoppas vi att kommunens mål blir verklighet genom att externa aktörer vill vara med och utveckla bostäder för kommunens invånare, säger Linda Helte, chef för mark- och exploateringsavdelningen.

  • Barnarp – 8 nya bostäder
  • Drättinge – 14 nya bostäder
  • Flahult– ca 10-15 bostäder
  • Råslätt – ca 30-40 bostäder