Gifter och tungmetaller försenar kajbygge

TBT, PCB och bensen. Det är några av miljögifterna som hittats i marken kring Bäveåns kajer i Uddevalla. Därför fördröjs arbetet med att förstärka kajerna.

Arbetet med att förstärka Bäveåns kaj och bygga översvämningsskydd i Uddevalla kräver att marken renas från oljerester och tungmetaller.

Resultatet från provtagning i marken visar att det finns bland annat TBT, Bensen och PCB i åns sediment.

Innan förstärkningsarbetet mellan Västerbron och Bohusläns museum kan fortsätta måste kommunen avvakta tillstånd för att ta hand om de förorenade massorna i ån.

Enligt projektledaren Anders Löfström tar det minst ett år innan vattendomen kommer så de kan börja rena marken.