Utköpta chefstjänstemän en dyr affär i Tomelilla

1:20 min

När Stefan Larsson nu lämnar Tomelilla kommun med 18 månadslöner i bagaget så är det den tredje tjänstemannen som lämnar kommunen med ekonomiska uppgörelser på bara ett år.

I eftermiddag kommer Tomelillas politiker för första gången kommentera det faktum att deras kommunchef Stefan Larsson köps ut från sin tjänst genom 18 månadslöner.

Stefan Larsson själv har dock berättat att situationen har växt fram under en tid och att det handlar om ett brustet förtroende mellan honom och ledande politiker där man helt enkelt inte är överens om hur rollerna som politiker och tjänstemän ska se ut. I klartext - vem får bestämma vad och hur mycket får man lägga sig i varandras arbete.

Den här rollfördelningen är klassisk problematik som SKL, Sveriges Kommuner och landsting, är angelägna om att lösa. Därför erbjuder de utbildningspaket på temat till kommuner, kan ge handgriplig hjälp ute på plats och har precis dragit igång ny forskning på ämnet vid Lunds Universitet. Där ska de titta på nyckelfaktorer i de kommuner där det fungerar bar.

Lena Lindberg är projektledare på SKL och hon säger att det egentligen inte är konstigt att problemet uppstår.

- Det här är inte reglerat i vår kommunallag, utan man måste jobba med det och jämka två styrsystem med varandra.

Hon kan inte uttala sig om situationen i Tomelilla specifikt, men pekar generellt ut en nyckelrelation.

- Det är kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande som måste få samarbetet att fungera. När vi pratar arbetsfördelning och samarbete i en gyllene zon så är det mellan de två det måste fungera bra, säger Lena Lindberg.