Svamp skadar tallskog

Ett stort antal tallskogar i Mellansverige och södra Norrland har drabbats av mycket kraftiga angrepp av svampsjukdomen Gremmeniella. Det är förra årets regniga sommar och långa varma höst som gjort att svampen fått fäste.
Det är inte klart hur omfattande angreppen är, men de kommer att kosta skogs- och markägare miljontals kronor, eftersom de tvingas avverka många av de sjuka träden många år i förtid. En varm torr sommar är det enda som kan stoppa svampen från ytterligare spridning. Enligt skogsvårdsstyrelsen är Värmland den värst drabbade länet.