C: Slopa fastighetsskatten för tomma lokaler i glesbygd

1:35 min

Ta bort fastighetsskatten under tio år för dem som startar verksamhet i någon tom lokal på landsbygden, det föreslår Centerpartiet.

– Vi ser i dag många lokaler som står tomma, skyltfönster som gapar tomma ute i glesbygd och landsbygd. Jag vill fylla dem med liv igen, med service på orten, för att öka attraktiviteten och för att människor som bor i landsbygden ska ha möjlighet till grundläggande service, lanthandel, postombud och liknande som många av oss andra har, säger Annie Lööf.

Annie Lööf och Centerpartiet föreslår att den som startar verksamhet i en tom lokal i någon av landets 130 glesbygdskommuner ska slippa fastighetsskatt i tio år. Det kan röra sig om mellan 5 000 och 20 000 kronor per år i vinst per företag enligt centerns beräkningar.

– Vi avsätter 100 miljoner per år och det innebär ungefär 10 000 tomma lokaler som kan gå från att vara tomma till att fyllas med innehåll och service igen.

Förslaget är ett av alla där Centern vill stimulera glesbygden. Temat är välkänt, men ändå något som Annie Lööf kommer att betona på partiets kommundagar i Göteborg.

– Det här är någonting som jag tror landsbygden efterfrågar. Man vill stå på egna ben, man vill ha möjligheten att kunna bygga där man står, att skapa jobb och tillväxt. Då behövs det både fiber till byn och bra vägar och järnvägar, men det krävs också att det finns möjligheter att handla sin mat och tanka sin bil och få både postombud och andra ombud ganska nära och att man inte måste åka många mil för att nå det som de som bor i större tätorter faktiskt har väldigt nära, säger Annie Lööf.