Miknusräntan

Extremt låg ränta gröper ur pensionerna

1:56 min

Minusränta och extremt låg ränta i många år har ökat risken för sämre pensioner i framtiden - och flera pensionsbolag kan inte ens lova att spararna får tillbaka de pengar de själva satt in.

Tema minusräntan: Besök Minusköping och se effekterna

Irene Gustafsson i Stockholm har inte så långt kvar till pension och bekymrad för hur hon ska klara ekonomin som pensionär.

– Jag har varit hos en som tittar igenom hela, så jag vet på ett ungefär.

Blev du besviken eller nöjd?

– Inte nöjd. Jobbat i 40 år och inte nöjd.

Varför blir det så tror du?

– Ja, säg det. Kvinna och lågavlönad.

Risken är stor att många kommer att bli besvikna när det är dags att ta ut sin pension.

Redan nu finns oroande tecken på urgröpta pensioner som en följd av många år med extremt låg ränta.

En stor del av det kapital tjänstepensionsbolagen och andra förvaltar har placerats i statsobligationer och andra räntebärande tillgångar - en trygg placering men som i flera år gett dålig eller obefintlig avkastning.

Tjänstepension har de flesta från sin arbetsgivare - där har pensionsförvaltarna de senaste åren försämrat sina löften.

Folksam till exempel, sänkte vid årsskiftet den garanterade delen för nysparande till 80 procent.

– Garantinivåerna - de ska ju hänga ihop med avkastning framöver. Det här är en direkt följd av att räntorna har kommit ned, säger Michael Kjeller, chef för kapitalförvaltningen på Folksam.

Lägre garanterad del innebär att spararna riskerar att inte ens få tillbaka sina insatta pengar.

Men bolagen framhåller att det också finns andra tillgångar som aktier och fastighetsinnehav som kan kompensera för dålig avkastning från ränteportföljen.

Skandia har också sänkt sin garanti både för tjänstepension och kapitalförsäkringar till 80 procent.

– Allt sparande kommer att ge lägre avkastning framöver - det måste man ställa in sig på, Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

– Oavsett om man har en egen aktieportfölj eller om man har valt fonder så kommer man att behöva ställa in sig på lägre avkastning framöver. Och då återstår att spara mer eller jobba längre om man inte är nöjd med utfallet.