Biodlare kräver rättvisare ursprungsmärkning

2:06 min

Nu kräver branschföreningen Biodlingsföretagarna att Livsmedelsverket ändrar regelverket så att det framgår vilket land importerad honung kommer ifrån.

Enligt "Biodlingsföretagarna" skiftar kvaliten på importerad honung mycket, och därför anser de att det är viktigt att konsumenten kan göra ett mer aktivt val. Simon Höjeberg är biodlare från Roma och styrelseledamot i Biodlingsföretagarna. Han säger att det internationellt sätt finns mycket fusk bland honungsproducenterna.

– Honung är ett väldigt förfalskat livsmedel. Enligt en undersökning utförd av EU är 30-40 procent av honungen på den europeiska marknaden fusk - det är inte honung. 

Medvetet val
Det är för att konsumenterna lättare ska kunna göra ett medvetet val som Biodlingsföretagarna vill ha en tydligare märkning av utländsk honung. Som det är idag framgår det inte vilket eller vilka länder honungen kommer ifrån och här anser Simon Höjeberg att en förändring måste ske.

– Det är ju egentligen helt galet. På importerad honung finns det en beteckning som heter blandning av EU- och icke-EU-honung. Det är som att säga att det kommer från någonstans i världen. Jag vet inte något annat livsmedel som har en liknande märkning. Det känns nästan lite föraktfullt i dagens läge att inte upplysa konsumenten mer om var råvaran kommer ifrån.

Uppvaktat Livsmedelsverket
Biodlingsföretagarna har under en längre tid fört fram sina krav till Livsmedelsverket att märkningen ska ändras, men hittills utan att någon förändring har skett.

– Vi har ju haft en dialog och vi har framfört hur vi ser på saken. 

Har ni fått gehör för era synpunkter?

– Nej, det är ju där vi blir lite förtörnade att de ånyo väljer att inte använda den möjlighet som finns att ha ett nationellt lite skarpare krav på ursprungsmärkning. Vissa andra länder använder sig av den möjligheten.

Ökade skördar
Biodling ger inte bara honung, utan binas pollinering ökar också grödornas växtkraft. Simon Höjeberg hänvisar till en studie från Jordbruksverket som visar att jordbruket får dramatiskt ökade skördar tack vare binas pollinering.

– Man koncentrerade sig på mätbara lantbruksgrödor som till exempel raps, klöverfrö och liknande. Man kom fram till att pollinerande insekter höjer skördarna. Värdet motsvarar kilopriset i honung gånger nio. Så man kan säga att det är ett tiofalt värde utifrån honungspriset som genereras i den biologiska mångfalden.