Regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser

1:57 min

Regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser där pojkar och flickor får sin undervisning skilda från varandra. Det sker efter en stundtals het debatt där muslimska friskolor skilt pojkar och flickor åt i ämnet idrott.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) motiverar regeringens kommande förbud så här:

– Alla skolor i Sverige ska jobba aktivt med jämställdhet och att pojkar och flickor möts i respekt för varandra. Man ska inte kunna undvika det jobbet genom att helt enkelt skilja pojkar och flickor åt i undervisningen, säger Fridolin.

Regeringen begär nu av Skolverket att utreda ett förbud mot könsuppdelade klasser och föreslå för regeringen hur detta ska skrivas in i läroplanen.

– Vi har sett flera beslut från Skolinspektionen där det visat sig att det varit tillåtet att hålla pojkar och flickor särskilda i ett helt ämne över flera år slentrianmässigt. Det tycker inte vi ska vara tillåtet, menar Gustav Fridolin.

Enligt dagens regler är det tillåtet för skolor att ha könsuppdelade klasser i olika ämnen. Skolinspektionen, statens egen tillsynsmyndighet, har vid sina prövningar tillåtit det förutsatt att flickor och pojkar får likvärdig undervisning.

Det är den möjligheten regeringen nu vill förbjuda och det gör man utan att veta hur många skolor som gör så här.

– Vi vet i dag inte hur vanligt det är. Men Skolinspektionen har prövat det i flera fall och då kommit fram till att det är tillåtet. Vi delar inte den bedömningen att lagstiftningen ska se ut på det sättet.

Regeringen vill ha ett förbud som omfattar all undervisning, inte bara idrott som varit det vanligaste ämnet i debatten. Och de som har problem med att ha pojkar och flickor i samma skolsal måste göra något åt det, kräver utbildningsminister Fridolin.

– Är det så att man upplever att man har problem att ha pojkar och flickor tillsammans så ska man ta tag i de problemen, inte undvika dem genom att helt enkelt skilja könen åt. Det kommer att gälla för alla ämnen, säger han.

Gustav Fridolin tycker inte att ett förbud visar på bristande respekt för religion och kulturella vanor.

– Nej, alla svenska skolor, oavsett huvudman, ska stå upp för den värdegrund vi har i läroplanen. I den ingår att jobba aktivt med jämställdhet och att pojkar och flickor ska kunna ha lektioner ihop i respekt för varandra, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.