Uppskrivning av ålder polisanmäls

2:18 min

Migrationsverkets handläggare polisanmäls av ett familjehem i Halland som vill att uppskrivning av ensamkommandes ålder granskas.

– Jag hoppas ju att någon utanför Migrationsverkets värld ska granska detta på ett rättssäkert sätt, att någon verkligen tar tag i det och granskar fallen, säger kvinnan som driver ett familjehem i Halland.

I det här familjehemmet har det bott sex pojkar från Afghanistan, fyra av dem har fått en ny högre ålder än vad de själva angett efter bedömning av Migrationsverket. Det har inneburit att de blivit myndiga.

– En är femton och ett halvt och har blivit uppskriven till 18, tre är 16 år och har blivit uppskrivna till 18.

De senaste två åren har Migrationsverket skrivit upp åldern på omkring 5600 ensamkommande som sökt asyl i Sverige till 18 år. De bedöms helt enkelt vara äldre än vad de säger att de är vilket bland annat innebär att chanserna att få stanna i Sverige minskar.

– Konsekvensen för pojkarna är ju att de har tappat allt. De var så glada och förväntansfulla när de kom. Allt det är borta. Det är bara oro att de ska skickas tillbaka till Afghanistan, säger kvinnan som driver familjehemmet.

En intern rapport från Migrationsverket som släpptes i somras visade att åldersbedömningar har gjorts godtyckligt. Så här sa Mikael Ribbenvik som då var operativ chef för Migrationsverket till Ekot:

– Det finns ingen människa i vårt land som kan fastställa någons ålder, inte ens med medicinsk undersökning kan man fastställa någons ålder. Det är fortfarande en bedömning.

Sedan dess har verket bland annat anordnat utbildningar i hur man bedömer ålder, men någon uppföljning har inte gjorts.

Nu polisanmäler alltså familjehemmet i Halland Migrationsverkets handläggare för samtliga uppskrivningar som har gjorts.

– Hela processen där är inte rättssäker. Och nu har jag ju levt med de här pojkarna i snart två år och dem betyder mycket för oss. Och av medmänsklighet, att de inte ska behöva skickas tillbaka till ett farligt land, säger kvinnan som driver familjehemmet.