Koldioxidutsläppen blir dyrare för varje år

1:52 min

Samhällets kostnader för koldioxidutsläpp kommer att öka med i genomsnitt tre procent varje år fram till år 2050 i takt med stigande globala temperaturer, enligt en ny amerikansk studie.

Det är i takt med stigande globala temperaturer som kostnaden för koldioxidutsläppen kommer att öka. Men det handlar om mycket komplicerade beräkningar, menar Lars Zetterberg som är klimatforskare på IVL Svenska miljöinstitutet.

Ett problem är hur man ska mäta samhällets kostnader för de skador koldioxidutsläppen kan leda till.

– Man försöker göra beräkningar där man tar med hur mycket skador som koldioxidutsläppen leder till, men även nyttor. För det är ju så att det ekonomiska systemet producerar tjänster och varor som är nyttiga för oss och som ökar välfärden. Men utsläppen av koldioxid skapar skador som man ska dra ifrån den här nyttan, säger Lars Zetterberg.

Det är den amerikanske nationalekonomen William Nordhaus som har gjort en uppskattning utifrån de senaste prognoserna från FN:s klimatpanel.

Han beräknar att samhällets kostnader för ett ton koldioxidutsläpp är drygt 270 kronor, eller 31 dollar. Det motsvarar ungefär utsläppen för en flygresa tur och retur mellan Stockholm och Los Angeles. William Nordhaus menar också att kostnaden kommer att öka med tre procent fram till 2050 i takt med stigande globala temperaturer.

Lars Zetterberg säger att en svårighet med sådana här beräkningar är att värdera miljökonsekvenserna ur ett ekonomiskt perspektiv.

– De skador från koldioxidutsläpp som man talar kommer från en temperaturhöjning som får många olika effekter på samhälle och ekosystem.

Till exempel kan en temperaturhöjning leda till fler fall av malaria. Eller en höjning av havsytan som kommer att översvämma många städer. Det kan också bli torrperioder på platser där man tidigare haft många skördar.

– Det här får en lång rad konsekvenser. Vissa kan man värdera i kostnader och andra är mycket svåra att värdera i kostnader.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg anser att Nordhaus beräkningar är för försiktiga.

– Jag tycker att det är alldeles otillräckligt och att studien talar om att man ska göra något åt klimatproblematiken. Men jag tycker att den är alldeles för försiktig och vill göra alldeles för lite, säger han.

Referens: Nordhaus W. D., Revisiting the social cost of carbon. PNAS 2016. DOI: 10.1073/pnas.1609244114