Blandade reaktioner på regeringens förslag

2:12 min

Regeringens förslag att förbjuda könsuppdelade klasser får olika mottagande. Lärarförbundet är i huvudsak positivt. Moderaterna tycker det dröjt för länge. Andra är mycket upprörda.

Dit hör Sarah Delshad, grundare av Muslimska feminister. Hon är arg över utbildningsminister Gustav Fridolins förslag om förbud att skilja pojkar och flickor åt i all undervisning.

– Jag blev chockad. Det här tänkte jag mig absolut inte av Miljöpartiet och Gustav Fridolin. Det är ett väldigt svart och vitt beslut som kan polarisera. Det kan helt enkelt stjälpa mer än vad det hjälper.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand ser problem, men tycker att förslaget i grunden är riktigt.

– Det är positivt att regeringen vill se över lagstöd för att säkra att eleverna får en jämställd och likvärdig undervisning. Men det får aldrig innebära att lärares uppdrag att anpassa och utforma undervisningen efter elevers behov inskränks.

Skolinspektionen har tillåtit flera skolor att skilja pojkar och flickor åt i viss undervisning, vanligast i idrott. Detta vill utbildningsminister Gustav Fridolin stoppa. Så här motiverade han sig i Ekot tidigare idag.

– Alla skolor i Sverige ska jobba aktivt med jämställdhet och att pojkar och flickor möts i respekt för varandra. Man ska inte kunna undvika det jobbet genom att helt enkelt skilja pojkar och flickor åt i undervisningen.

Moderaterna välkomnar regeringens förbudsförslag, men det har dröjt för länge. Det räcker inte heller med att enbart göra ändringar i läroplanen, anser Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för Moderaterna.

– Det behövs en skarpare skollag också som en gång för alla sätter stopp för en könsuppdelad undervisning. Tyvärr verkar regeringen inte beredd att göra de här förändringarna.

Sarah Delshad från Muslimska feminister menar att ett förbud rimmar illa med elevdemokratin. Effekten blir också att en del unga flickor inte kan delta i undervisningen i idrott om inte flickorna kan få vara för sig själva.

– Ja men gud ja, så kan det ju bli. Jag kan tänka mig att många trotsar det, givetvis. Då blir det en problematik med utebliven närvaro och så vidare.

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, tror inte på argumentet att flickor inte vågar idrotta om det blir blandade klasser.

 – Nej, jag gör inte det. Det spelar egentligen ingen roll vi pratar om. Det är viktigt att man i svensk skola agerar efter hur svenska värderingar och hur tjejer också måste kunna komma till sin rätt.