Bakgrund: NOA:s statistik om dödligt våld

Ekot kan här redogöra för den statistik om dödligt våld som sammanställts vid polisens Nationella operativa avdelning, NOA.

Kriminologen Mikael Rying vid polisens Nationella operativa avdelning, NOA, följer utvecklingen när det gäller dödligt våld i Sverige, genom att granska alla anmälda fall av mord, dråp och dödlig misshandel som polisanmäls.

I många fall kan det visa sig att det finns helt andra förklaringar än dödligt våld i de fall som polisanmäls, det kan till exempel ha varit en olycka. Det är endast de fall som av rättsväsendet ses som kriminellt dödligt våld som tas med i sammanställningen. Mikael Rying uppdaterar också statistiken löpande.

För år 2016 är den preliminära siffran 110 fall av dödligt våld. 2015 var motsvarande siffra 115 fall. Under åren innan, 2010-2014, låg snittsiffran på 83 fall.

Mikael Rying har också fört statistik över skjutningar med dödlig utgång i kriminella miljöer. Under åren 2006 - 2012 låg antalet dödsoffer mellan 8 och 13 per år. Därefter har antalet ökat:
2013: 18
2014: 19
2015: 28 samt 4 dödsoffer då en bil sprängdes i Göteborg
2016: 28 samt 1 dödsoffer då en handgranat kastades in i en lägenhet i Göteborg

Även Brottsförebyggande rådet, Brå, gör genomgångar av polisanmälningarna kring dödligt våld.

Brå:s siffror för 2016 är inte klara än, men har de senaste åren legat på ungefär samma nivå som Mikael Ryings siffror. För 2015 har Brå siffran 112 fall, 2014 87 fall.