Gamla miljösynder hotar Norrlandskusten

1:45 min

De stora fiberbankarna utanför södra Norrlandskusten är gamla synder från massaindustrin som fram till 70-talet släppte ut träfiber och processkemikalier rätt ut i havet. Nu har länsstyrelsen tillsammans med SGU kartlagt fiberbankarna och funnit dem fullproppade av miljögifter.

Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, SGU, både undersökt innehållet i fiberbankarna och funderat på vad man kan göra åt eländet.

Det är nämligen inga trevliga ämnen som ligger och puttrar på bottnarna utanför norrlandskustens massafabriker och sågverk. Det konstaterar Veronica Lundgren, kustvattenekolog vid Länsstyrelsen i Gävleborg:

– Höga halter av dioxiner och PCB, tillsammans med tungmetaller och gamla bekämpningsmedel som idag är förbjudna.

I Gävleborg är det bottnar i Norrsundet, Ljusnefjärden, Stocka och de trånga fjärdarna utanför Iggesund som analyserats.

Det är höga gifthalter på samtliga ställen, men fiberbankarna utanför Iggesunds bruk framstår ändå i undersökningen som något av en värsting:

– Där hittade vi höga halter av dioxiner och HCB (hexaklorbensen). Dioxinhalterna var faktiskt de högsta i hela projektet, berättar Veronica Lundgren.

Klassiska miljögifter som PCB och DDT, cancerframkallande PAH, hormonstörande ftalater och för bland annat fosterutvecklingen skadliga dioxiner: Allt finns tillsammans med höga halter tungmetaller i fiberbankarna och enligt SGU:s miljökemist Sarah Josefsson som gjort analyserna KAN gifterna påverka oss på olika sätt:

– Exempelvis kan dioxiner, som vi fann i höga halter i närheten av Iggesund, vara cancerframkallande, säger hon.

Hur oroade ska vi då vara för de här gifterna?

– Det är inte så att det är akut toxiskt. Problemen uppstår om man får i sig ämnena under längre tid, säger Sarah Josefsson. 

Iggesund sticker ut, men även fiberbankarna utanför Norrsundet och Vallvik i Ljusne har alltså undersökts och visat sig stinna av miljögifter, liksom bottnen utanför sågverket i Stocka.

Enligt undersökningen skulle en sanering bara i Iggesund kosta runt 376 miljoner kronor och det finns i stort sett bara två metoder att ta till förklarar Veronica Lundgren:

– Ja, antingen att låta allt ligga kvar och eventuellt täcka över med något slags material, eller så muddrar man deponerar fiberbankarna på land. Vad man väljer beror på loka förhållanden och kräver ytterligare utredningar, konstaterar hon.