Forskaroenighet kring minusräntan

6:05 min

Den här veckan är det exakt två år sedan Riksbanken fattade det historiska beslutet att införa negativ reporänta. Men om det var ett bra eller dåligt beslut är forskarna djupt oense om.