Dansk forskare: PFAS-gränserna borde vara noll

0:54 min

Gränsvärdena för miljögifterna PFAS borde vara mycket lägre, helst noll. den åsikten förde den danske forskaren Philippe Grandjean fram i tidningen Ny Teknik.

Han hänvisar till nya forskningsresultat som bland annat tyder på att barn som exponerats för ämnena svarar sämre på vaccinationer.

I bland annat Kallinge blev dricksvattnet förorenat av höga halter av de här ämnena. Bert-Ove Lund som är toxikolog på Kemikalieinspektionen, håller delvis med Philippe Grandjean

– Som mål är det absolut rimligt med rent vatten, även om det inte funkar lagstiftningsmässigt. Det behöver finnas en gräns som analyser kan jämföras med, säger han. 

Borde gränsen vara lägre än det är idag? 

– Gränserna är rimliga med den kunskapen vi har idag. men det kan hända att framtidens kunskap leder till att de gränsvädren som finns sänks.